Kultura i społeczności internetowe

relacjeRozwój badań na temat kultury i społeczności internetowych przyniósł wiele nowych metod badań dzięki czemu można uzyskać odpowiedzi na większą ilość pytań, badań bardziej kompleksowo i szybciej nadążać nad dynamicznymi zmianami. Metody badania informują nas o względnej populacji, czynnikach demograficznych, częstotliwości zachować członków społeczności internetowych. Podejście psychologiczne, społeczne oraz eksperymentalne sugeruje związki przyczynowe na poziomie jednostki oraz grupy w zakresie postawy, pamięci, wierzeń. Metody te pomagają nam zrozumieć zaangażowanie w społeczności internetowe, etnografię, abstrakcyjność idei, znaczeń, relacji oraz języków i systemów symboli. Każde z tych zagadnień jest komplementarne i istotne w całym procesie. Każde pomaga w zrozumieniu kultury społeczności internetowych. W społecznościach powstają więzi i relacje, przy pomocy interaktywnych systemów ułatwiających kontakt.