Relacje z użyciem portali społecznościowych

spolecznosciInternet to stosunkowo nowe medium powstałe i rozpowszechnione pod koniec dwudziestego wieku, niedługo potem pojawiały się kolejne badania, które kwestionowały dotychczasowe podejrzenia oraz wyniki badań. Analizy interakcji w sieci internetowej zaczęły ujawniać rozbieżności. Członkowie grup społecznościowych zaczęli dostrzegać rozwój możliwości do wyrażania wcześniej niedostrzeganych niewerbalnych czynników. W komunikacji internetowej wprowadzono znaki symbolizujące przynależność, przywiązania oraz inne elementy używane w komunikacji. Ten swoisty język internetu został oparty o tzw. emotikony mogące symbolizować np. uśmiech :), celowe błędy ortograficzne, użycie dużych lub małych liter. Podobne próby nasycenia tekstowych wiadomości elementami mającymi zastąpić komunikację twarzą w twarz są powszechnie stosowane wśród użytkowników innych mediów. Interdyscyplinarne badania środowiska internetowego wykazały, że zamiast społecznego zubożenia podwyższała się zdolność do rozwoju grup, które zawiązały się w wirtualnej rzeczywistości.